Bu kategori, tarım ve gıda üretiminde akıllı teknolojileri ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik eder. Amaç, gıda güvencesini artırmak ve çiftçilerin verimliliğini artırmak için teknolojik inovasyonları teşvik etmektir.