Bu kategori, katılımcılara savunma ve güvenlik alanında çevre dostu teknolojileri ve çözümleri geliştirme fırsatı sunar. Amaç, savunma sektörünün çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini azaltmak ve yeşil teknolojilere odaklanmak için yaratıcı çözümler bulmaktır.