Bu kategori, katılımcılara çevre sorunlarına dikkat çekme, insanları çevre konularında bilinçlendirme ve çevresel farkındalığı artırma fırsatı sunar. Amaç, toplumun çevresel sorunlara daha duyarlı hale gelmesini sağlamaktır.