Bu kategori, katılımcılara çevre izleme ve koruma için insansız araçlar geliştirme fırsatı sunar. Amaç, doğal yaşamı koruma, çevresel verilerin toplanması ve çevresel tehditlerin izlenmesi gibi çevre amaçlarına hizmet eden teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmektir.