Bu kategori, elektrikli taşıtların verimliliğini artırmaya yönelik projeleri teşvik eder. Katılımcılar, elektrikli araç teknolojileri, şarj altyapısı veya yeşil ulaşım çözümleri üzerinde çalışabilirler.