Amaç: Bu kategori, ulaşım sektöründe sürdürülebilirlik ve inovasyonun teşvik edilmesini hedefler. Katılımcılara, geleceğin ulaşım sorunlarına çözümler sunma ve çevreye daha az zarar veren ulaşım yöntemleri geliştirme fırsatı sağlar.