Bu kategori, ulaşım ve lojistik sektörlerinde çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına odaklanan projeleri teşvik eder. Amaç, taşımacılık ve lojistikte çevre dostu çözümleri geliştirmek ve karbon ayak izini azaltmaktır.