Bu kategori, yapay zeka ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi vurgular. Katılımcılar, enerji yönetimi, atık azaltma veya çevre dostu üretim gibi sürdürülebilirlikle ilgili yapay zeka uygulamalarını ele alabilirler.