Bu kategori, katılımcılara enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklara dayalı projeleri geliştirme fırsatı sunar. Amaç, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak, çevre dostu enerji üretimini teşvik etmek ve enerji verimliliğini artırmaktır.