Bu kategori, mobil ve web uygulamalarını kullanarak sürdürülebilirlik ve yeşil inovasyonu teşvik eder. Katılımcılar, çevre dostu ürünlerin izlenmesi, enerji tasarrufu veya sürdürülebilir alışkanlıkları teşvik eden uygulamalar geliştirebilirler.