Yarışma Kategorileri

Yarışma Kategorileri

 

6.GAP Yeşil İnovasyon Yarışması kategorileri Teknofest Yarışmasına başvuru yapılabilecek şekilde ve düzeyde olacak olup temel kategorilerimiz ve alt kategorilerimiz aşağıdaki gibidir:

İlkokul Düzeyi İçin Kategorilerimiz:
 1. İnovatif Ulaşım Çözümleri Yarışması
  Amaç: Bu kategori, ulaşım sektöründe sürdürülebilirlik ve inovasyonun teşvik edilmesini hedefler. Katılımcılara, geleceğin ulaşım sorunlarına çözümler sunma ve çevreye daha az zarar veren ulaşım yöntemleri geliştirme fırsatı sağlar.
   
 2. Hayatı Kolaylaştıran İnovatif Fikirler Yarışması
  Amaç: Bu kategori, katılımcılara günlük yaşamı daha iyi hale getiren ve insanların karşılaştığı günlük zorlukları çözen projelerin geliştirilmesi fırsatı sunar. Amaç, insanların yaşam kalitesini artırmak ve sorunlara yaratıcı çözümler bulmaktır.
   
 3. Çevre Eğitimi ve Farkındalık Projeleri
  Amaç: Bu kategori, katılımcılara çevre sorunlarına dikkat çekme, insanları çevre konularında bilinçlendirme ve çevresel farkındalığı artırma fırsatı sunar. Amaç, toplumun çevresel sorunlara daha duyarlı hale gelmesini sağlamaktır.
   
 4. Çevre ve Sosyal Sorunlara İnovatif Çözümler
  Amaç: Bu kategori, katılımcılara çevre sorunlarına ve bu sorunların toplum üzerindeki etkilerine yaratıcı ve inovatif çözümler sunma fırsatı sunar. Amaç, hem çevreye hem de insanlara yönelik pozitif etkiler yaratarak sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaktır.
Ortaokul Düzeyi İçin Kategorilerimiz:
 1. Sürdürülebilir Ulaşım Teknolojileri
  Amaç: Bu kategori, katılımcılara ulaşımın çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini azaltma fırsatı sunar. Amaç, çevre dostu ve enerji verimli ulaşım teknolojilerini teşvik etmek ve ulaşım sektörünü daha sürdürülebilir hale getirmektir.
   
 2. Çevre Dostu Savunma ve Güvenlik Çözümleri

  Amaç: Bu kategori, katılımcılara savunma ve güvenlik alanında çevre dostu teknolojileri ve çözümleri geliştirme fırsatı sunar. Amaç, savunma sektörünün çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini azaltmak ve yeşil teknolojilere odaklanmak için yaratıcı çözümler bulmaktır.
   

 3. Çevre İzleme ve Koruma İçin İnsansız Araçlar
  Amaç: Bu kategori, katılımcılara çevre izleme ve koruma için insansız araçlar geliştirme fırsatı sunar. Amaç, doğal yaşamı koruma, çevresel verilerin toplanması ve çevresel tehditlerin izlenmesi gibi çevre amaçlarına hizmet eden teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmektir.
   
 4. Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Verimliliği
  Amaç: Bu kategori, katılımcılara enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklara dayalı projeleri geliştirme fırsatı sunar. Amaç, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak, çevre dostu enerji üretimini teşvik etmek ve enerji verimliliğini artırmaktır.
   
 5. Sürdürülebilir Lojistik ve Taşımacılık Çözümleri
  Amaç: Bu kategori, ulaşım ve lojistik sektörlerinde çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına odaklanan projeleri teşvik eder. Amaç, taşımacılık ve lojistikte çevre dostu çözümleri geliştirmek ve karbon ayak izini azaltmaktır.
   
 6. Çevre ve Sosyal Sorunlara İnovatif Çözümler
  Amaç: Bu kategori, çevresel sorunlarla mücadele ve toplumsal sorunlara inovatif çözümler sunmayı amaçlar. Katılımcılara çevre ile sosyal sorunların kesişiminde çözüm üretme fırsatı sunar.
   
 7. Akıllı Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi
  Amaç: Bu kategori, tarım ve gıda üretiminde akıllı teknolojileri ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik eder. Amaç, gıda güvencesini artırmak ve çiftçilerin verimliliğini artırmak için teknolojik inovasyonları teşvik etmektir.
   
 8. Çevre Dostu Sağlık Teknolojileri
  Amaç: Bu kategori, sağlık sektöründe çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil teknolojilere odaklanmayı amaçlar. Amaç, sağlık hizmetlerini iyileştirirken çevre üzerindeki etkileri minimize etmektir.
   
 9. Çevre Eğitimi ve Farkındalık Projeleri
  Amaç: Bu kategori, çevresel farkındalığı artırmayı ve çevre eğitimini teşvik etmeyi amaçlar. Amaç, toplumun çevre sorunlarına daha duyarlı hale gelmesini ve çevresel bilinci yükseltmektir.
   
 10. Yeşil Enerji ve Çevre Teknolojileri
  Amaç: Bu kategori, yeşil enerji üretimi ve çevre dostu teknolojileri vurgular. Katılımcılar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyoenerji veya enerji depolama gibi alanlarda projeler geliştirebilirler.
Lise Düzeyi İçin Kategorilerimiz:
 1. Çevre Sorunlarını Tanımlama ve Çözme İçin Makine Öğrenimi Uygulamaları
  Amaç: Bu kategori, makine öğrenimi ve yapay zeka tekniklerini kullanarak çevresel sorunları tanımlama ve çözme projelerini teşvik eder. Katılımcılar, veri analizi, tahmin modelleri veya çevresel izleme için yapay zeka tabanlı çözümler geliştirebilirler.
   
 2. Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Yapay Zeka Uygulamaları
  Amaç: Bu kategori, yapay zeka ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi vurgular. Katılımcılar, enerji yönetimi, atık azaltma veya çevre dostu üretim gibi sürdürülebilirlikle ilgili yapay zeka uygulamalarını ele alabilirler.
   
 3. Elektrikli Taşıtların Verimliliği ve Yeşil Ulaşım
  Amaç: Bu kategori, elektrikli taşıtların verimliliğini artırmaya yönelik projeleri teşvik eder. Katılımcılar, elektrikli araç teknolojileri, şarj altyapısı veya yeşil ulaşım çözümleri üzerinde çalışabilirler.
   
 4. Çevre Dostu Uçan Araçlar ve Taşımacılık
  Amaç: Bu kategori, havacılık sektöründe çevresel etkileri azaltmayı amaçlayan projeleri teşvik eder. Katılımcılar, elektrikli uçaklar, hava taksileri veya düşük karbon emisyonlu hava taşımacılığı çözümleri geliştirebilirler.
   
 5. Yeşil İnovasyon ve Sürdürülebilir Teknolojiler için Mobil ve Web Uygulamalar
  Amaç: Bu kategori, mobil ve web uygulamalarını kullanarak sürdürülebilirlik ve yeşil inovasyonu teşvik eder. Katılımcılar, çevre dostu ürünlerin izlenmesi, enerji tasarrufu veya sürdürülebilir alışkanlıkları teşvik eden uygulamalar geliştirebilirler.
   
 6. Çevre Sorunlarına İnovatif Çözümler ve Yeşil Girişimcilik
  Amaç: Bu kategori, çevre sorunlarına odaklanan yeşil girişimciliği teşvik eder. Katılımcılar, çevre dostu iş fikirleri, ürünler veya hizmetler geliştirebilirler.
   
 7. Çevre Eğitimi ve Farkındalık Projeleri
 8. Sürdürülebilir Ulaşım Teknolojileri
 9. Yeşil Enerji ve Çevre Teknolojileri
 10. Çevre Dostu Sağlık Teknolojileri